Hvad søger du?

Om forsøget

Har du spørgsmål om forsøgsdesignet, fx takster og afgiftszoner, eller trafik og transportøkonomi

Om teknologien

Har du spørgsmål om den tekniske løsning, fx app og kameraer, eller den praktiske gennemførelse

Du kan læse mere om vores roller på siden om Os

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk