Hvad søger du?

Hvorfor

Baggrunden for forsøget

Blandt økonomer er der enighed om, at vejafgifter er en god måde at beskatte trængsel og skades- og sundhedsomkostninger forbundet med kørsel. 

Der er bevilget penge til at undersøge, hvordan vejafgifter virker i praksis på trængsel, klima, sundhed, trafiksikkerhed og miljø.

Formålet med forsøget er at give en samlet evaluering af mulighederne for vejafgifter med hensyn til teknologi, systemmæssige omkostninger, gennemførbarhed i praksis, brugeradfærd, brugerforståelse af systemet og samfundsøkonomi.

Et real-life forsøg vil give de bedste resultater

Med udvalgte deltagere og eksisterende teknologier undersøges adfærdseffekter og brugernes forståelse af løsningerne. Vi tester i stor skala, hvordan de teknologiske løsninger virker i praksis. 

Forsøget er designet af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Resultater og anbefalinger fra forsøget vil give input til de politiske forhandlinger om den fremtidige beskatning af personbiler, som forventes i 2025.

Spørgsmål og svar om hvorfor

Betyder forsøget, at vi skal have vejafgifter i Danmark?

Forsøget er ikke ensbetydende med en permanent indførelse af vejafgifter for personbiler. Det er et forsøg, hvor resultaterne vil kunne udgøre et grundlag for politiske drøftelser og forhandlinger om beskatning af personbiler i 2025.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk