Nogle forsøgsdeltagere kan opleve en fejl i appen. Vi arbejder på at løse fejlen hurtigst muligt.

Hvad søger du?

Vejafgiftsforsøg med personbiler

Formålet med forsøget er at give en samlet evaluering af mulighederne for vejafgifter med hensyn til teknologi, systemmæssige omkostninger, gennemførbarhed i praksis, brugeradfærd, brugerforståelse af systemet og samfundsøkonomi.

Hvor

Tre geografiske testområder i form af Aarhus, København og hele Danmark. Geografisk er fokus på de større byer, hvor trængsel i dag giver udfordringer.

Hvornår

Forsøget starter i andet halvår 2023 og afsluttes i løbet af første halvår 2025. Derefter vil der være analyser og evaluering.

Hvem

I forsøget deltager en udvalgt gruppe på 2.200 borgere. Forsøget bliver gennemført af DTU og Sund & Bælt.

To afgiftssystemer afprøves

I forsøget afprøves to forskellige afgiftssystemer:

Kilometerbaserede afgifter

Her betales for de kilometer, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at afgiften for den samlede tur er kendt på forhånd og fast. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-3,25 kr. pr. kilometer.

Minutbaserede afgifter

Her betales for det antal minutter, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at det er simplere at implementere. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-2 kr. pr. minut.

Tre geografiske områder afprøves

Forsøget har særligt fokus på trængsel i de to største byer Aarhus og København.

Derudover er der et forsøgsområde for hele Danmark, hvor der i Aarhus, København, Odense og Aalborg vil være forhøjede takster for at køre.

Nyheder og resultater

Du vil løbende kunne følge med i nyheder og resultater her på vores hjemmeside, når forsøget er sat i gang.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk