Hvad søger du?

Om os

Projektet udføres af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Sund & Bælt.

DTU udvælger forsøgspersonerne og står for de analysemæssige dele af projektet.

Forsøget varetages af forskere, der har lang erfaring med analyser af vejafgifter og regulering af transport og med evaluering af transportprojekter. For eksempel som medlem af:

  • Kommission for grøn omstilling af personbiler
  • Trængselskommissionen
  • Transportministerens ekspertgruppe for fremtidens transport

Derudover har DTU deltaget i det tidligere AKTA (Alternative Kørsels og Trængsels Afgifter)-forsøg i København samt en lang række andre danske og internationale forskningsprojekter.

Sund & Bælt står for de teknologiske løsninger og kommunikationen og bruger-supporten til forsøgsdeltagerne under forsøget.

Sund & Bælt er vant til opkrævning af betaling og kontrol i miljøzonerne i de største danske byer og på blandt andet Storebælt og Øresundsbron.

Sund & Bælt er i gang med at implementere vejafgifter for lastbiler, og erfaringer og systemer kan anvendes i forsøget. 

Endelig bidrager Sund & Bælt med operationelle erfaringer fra en ledende rolle i vejafgiftsprojektet i Skatteministeriet fra 2010-2013 og har bistået både Trængselskommissionen og Bilkommissionen med oplæg til design af vejafgiftsordningerne.

Vejafgiftsforsøget er finansieret af Den Europæiske Union.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk