Hvad søger du?

Hvor

Forsøget fokuserer på de to største byer i Danmark, hvor trængsel, trafiksikkerhed og sundhed giver flest udfordringer. Derfor tester vi primært både minut- og kilometerbaserede afgifter i Aarhus og København og omkringliggende forstæder.

I resten af landet tester vi kilometerbaserede afgifter, herunder forstæderne til Odense og Aalborg.

Forsøgsdeltagerne vil teste forskellige afgiftssystemer og geografier. Derfor vil nogle forsøgsdeltagere kun teste forstad og city i København, mens andre tester hele landet. Forsøgsdeltagernes kørselsbudget afstemmes i forhold til deres kørselsmønstre og antal af takstzoner.

Aarhus

Der vil være to takstzoner i Aarhus:

  • Aarhus City: Høj afgift på hverdage mellem klokken 7-9 og 15-17.
  • Aarhus Forstad: Høj afgift på hverdage mellem klokken 7-9 og 15-17. I Aarhus Forstad testes både en tids- og km-baseret løsning.

test 2

København

Der vil være to takstzoner i København:

  • København City: Høj afgift på hverdage mellem klokken 7-9 og 15-18.
  • København Forstad: Høj afgift på hverdage mellem klokken 7-9 og 15-18. I København Forstad testes både en tids- og km-baseret løsning.
test 2

Resten af landet

Der vil være takstzoner i Odense og Aalborg og deres forstæder med samme afgiftsniveauer som København og Aarhus. Hertil kommer en zone for hele landet, hvor afgiften er lavere end i de fire byer og deres forstæder. I hele landet vil afgiften være højere på hverdage mellem klokken 7-9 og 15-17.

test 2
test 2
test 2

Eksempler på ture med vejafgifter

Afgiftssystemer – kilometerbaseret

Afgiftssystem: Betaling i city zone, kroner pr. kilometer

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

1

2,5

Forstadszone

0

0

National zone

0

0

Afgiftssystem: Betaling i city zone og i forstadszone, kroner pr. kilometer

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

1

2,5

Forstadszone

0,5

1,5

National zone

0

0

Afgiftssystem: Betaling i hele landet, kroner pr. kilometer

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

1

2,5

Forstadszone

0,5

1,5

National zone

0,5

0,75

Afgiftssystemer – minutbaseret

Afgiftssystem: Betaling i city zone, kroner pr. minut

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

0,75

1,5

Forstadszone

0

0

National zone

0

0

Afgiftssystem: Betaling i city zone og i forstadszone, kroner pr. minut

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

0,75

1,5

Forstadszone

0,5

1

National zone

0

0

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk