Hvad søger du?

Aalborg til Hobro

Du kan her se eksempler på, hvad det kan koste i vejafgifter at køre fra Aalborg til Hobro i forsøget:

Baggrunden for eksemplerne

Personerne i eksemplerne er ikke virkelige.

Du kan se placeringen af zonerne med afgifter her.

Eksemplerne bygger på beregninger af antal minutter eller kilometer i de forskellige afgiftszoner på ture fra et sted til et andet sted i Danmark. Det er estimater, som kan variere lidt, når turene køres. Priserne er afrundede.

Et formål med forsøget er at teste forskellige afgiftssystemer. Det vil sige, om forsøgsdeltagerne betaler vejafgifter pr. kilometer eller minut i alle eller nogle zoner eller tester en højere takst. Størrelsen på vejafgifter afhænger af, hvilket afgiftssystem forsøgsdeltagerne tester og hvor og hvornår de kører.

Afgifter pr. kilometer

Afgifter pr. kilometer i tre zoner - eksempler

Julie kører fra Aalborg Rådhus til Hobro Station og tester vejafgifter for kilometer i alle tre zoner på vejen derhen.

Hendes tur koster cirka 49 kr. i myldretiden og 28 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i forstad og city - eksempler

Julie kører den samme tur og tester kun afgifter i forstad og city. Turen vil derfor koste cirka:

  • 14 kr. i myldretiden
  • 5 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i city - eksempler

Hvis Julie kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 6 kr. i myldretiden
  • 2 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut

Afgifter pr. minut i tre zoner - eksempler

Per skal fra Aalborg Rådhus til Hobro Station og tester vejafgifter pr. minut i alle tre zoner på vejen derhen.

Han skal ikke betale pr. minut i den nationale zone, men skal betale pr. minut i city og forstad.

Turen vil cirka koste 25 kr. i myldretiden og 8 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut i city - eksempler

Hvis Per kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 15 kr. i myldretiden
  • 5 kr. uden for myldretiden.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk