Hvad søger du?

Aarhus til Horsens

Du kan her se eksempler på, hvad det kan koste i vejafgifter at køre fra Aarhus til Horsens i forsøget:

Baggrunden for eksemplerne

Personerne i eksemplerne er ikke virkelige.

Du kan se placeringen af zonerne med afgifter her.

Eksemplerne bygger på beregninger af antal minutter eller kilometer i de forskellige afgiftszoner på ture fra et sted til et andet sted i Danmark. Det er estimater, som kan variere lidt, når turene køres. Priserne er afrundede.

Et formål med forsøget er at teste forskellige afgiftssystemer. Det vil sige, om forsøgsdeltagerne betaler vejafgifter pr. kilometer eller minut i alle eller nogle zoner eller tester en højere takst. Størrelsen på vejafgifter afhænger af, hvilket afgiftssystem forsøgsdeltagerne tester og hvor og hvornår de kører.

Afgifter pr. kilometer

Afgifter pr. kilometer i tre zoner - eksempler

Ole kører fra Aarhus Rådhus til Horsens Rådhus og tester vejafgifter for alle tre zoner på vej derhen.

Hans tur koster i alt cirka 41,5 kr. i myldretiden og 25,5 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i forstad og city - eksempler

Ole kører den samme tur og tester kun afgifter i forstad og city. Turen vil derfor cirka koste:

  • 7 kr. i myldretiden
  • 2,5 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i city - eksempler

Hvis Ole kun tester vejafgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 3 kr. i myldretiden
  • 1 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut

Afgifter pr. minut i tre zoner - eksempler

Anne skal fra Aarhus Rådhus til Horsens Rådhus og tester vejafgifter pr. minut for alle tre zoner på vejen derhen.

Hun skal ikke betale pr. minut i den nationale zone, men skal betale pr. minut i city og forstad.

Turen vil koste cirka 15 kr. i myldretiden og 5 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut i city - eksempler

Hvis Anne kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 9 kr. i myldretiden
  • 3 kr. uden for myldretiden.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk