Hvad søger du?

Helsingør til København

Du kan her se eksempler på, hvad det kan koste i vejafgifter at køre fra Helsingør til København i forsøget:

Baggrunden for eksemplerne

Personerne i eksemplerne er ikke virkelige.

Du kan se placeringen af zonerne med afgifter her.

Eksemplerne bygger på beregninger af antal minutter eller kilometer i de forskellige afgiftszoner på ture fra et sted til et andet sted i Danmark. Det er estimater, som kan variere lidt, når turene køres. Priserne er afrundede.

Et formål med forsøget er at teste forskellige afgiftssystemer. Det vil sige, om forsøgsdeltagerne betaler vejafgifter pr. kilometer eller minut i alle eller nogle zoner eller tester en højere takst. Størrelsen på vejafgifter afhænger af, hvilket afgiftssystem forsøgsdeltagerne tester og hvor og hvornår de kører.

Afgifter pr. kilometer

Afgifter pr. kilometer i tre zoner - eksempler

Jens arbejder på Helsingør Rådhus og skal til møde på Københavns Rådhus. Han kører i myldretiden igennem tre zoner. Da Jens tester vejafgifter i alle zonerne, koster hans samlede tur cirka 52 kr.

Når Jens kører samme tur uden for myldretiden for at spise på en restaurant ved Københavns Rådhus, så vil turen kun koste cirka 27 kr.

Der er altså en besparelse i de situationer, hvor Jens kan køre uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i forstad og city - eksempler

Jens kører den samme tur og tester kun afgifter i forstad og city. Turen vil derfor cirka koste:

  • 26 kr. i myldretiden
  • 10 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i city - eksempler

Hvis Jens kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 17,5 kr. i myldretiden
  • 7 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut

Afgifter pr. minut i forstad og city - eksempler

Vibeke bor ved Helsingør Rådhus og skal mødes med en veninde ved Københavns Rådhus. Hun kører i myldretiden og tester vejafgifter pr. minut på vejen derhen.

Hun skal ikke betale pr. minut i den nationale zone, men skal betale pr. minut i city og forstad. Turen kommer i myldreturen til at koste cirka 60 kr.

Hvis Vibeke i stedet mødes med veninde uden for myldretiden, så vil turen koste cirka 15 kr.

Afgifter pr. minut i city - eksempler

Hvis Vibeke kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 42 kr. i myldretiden
  • 10,5 kr. uden for myldretiden.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk