Hvad søger du?

Odense til Svendborg

Du kan her se eksempler på, hvad det kan koste i vejafgifter at køre fra Odense til Svendborg i forsøget:

Baggrunden for eksemplerne

Personerne i eksemplerne er ikke virkelige.

Du kan se placeringen af zonerne med afgifter her.

Eksemplerne bygger på beregninger af antal minutter eller kilometer i de forskellige afgiftszoner på ture fra et sted til et andet sted i Danmark. Det er estimater, som kan variere lidt, når turene køres. Priserne er afrundede.

Et formål med forsøget er at teste forskellige afgiftssystemer. Det vil sige, om forsøgsdeltagerne betaler vejafgifter pr. kilometer eller minut i alle eller nogle zoner eller tester en højere takst. Størrelsen på vejafgifter afhænger af, hvilket afgiftssystem forsøgsdeltagerne tester og hvor og hvornår de kører.

Afgifter pr. kilometer

Afgifter pr. kilometer i tre zoner - eksempler

Birgitte kører fra Odense Rådhus til Svendborg Rådhus og tester vejafgifter pr. kilometer for alle tre zoner på vejen derhen.

Hendes tur koster cirka 51,5 kr. i myldretiden og 29 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i forstad og city - eksempler

Birgitte kører den samme tur og tester kun afgifter i forstad og city. Turen vil derfor cirka koste:

  • 17 kr. i myldretiden
  • 6 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. kilometer i city - eksempler

Hvis Birgitte kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 5 kr. i myldretiden
  • 2 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut

Afgifter pr. minut i tre zoner - eksempler

Jesper skal fra Odense Rådhus til Svendborg Rådhus og tester vejafgifter pr. minut i alle tre zoner på vejen derhen.

Han skal ikke betale pr. minut i den nationale zone, men skal betale pr. minut i city og forstad.

Turen vil koste cirka 19 kr. i myldretiden og 7 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut i city - eksempler

Hvis Jesper kun tester afgifter i city-zonen, vil samme tur koste cirka:

  • 9 kr. i myldretiden
  • 3 kr. uden for myldretiden.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk