Hvad søger du?

Sønderborg til Kolding

Du kan her se eksempler på, hvad det kan koste i vejafgifter at køre fra Sønderborg til Kolding i forsøget:

Baggrunden for eksemplerne

Personerne i eksemplerne er ikke virkelige.

Du kan se placeringen af zonerne med afgifter her.

Eksemplerne bygger på beregninger af antal minutter eller kilometer i de forskellige afgiftszoner på ture fra et sted til et andet sted i Danmark. Det er estimater, som kan variere lidt, når turene køres. Priserne er afrundede.

Et formål med forsøget er at teste forskellige afgiftssystemer. Det vil sige, om forsøgsdeltagerne betaler vejafgifter pr. kilometer eller minut i alle eller nogle zoner eller tester en højere takst. Størrelsen på vejafgifter afhænger af, hvilket afgiftssystem forsøgsdeltagerne tester og hvor og hvornår de kører.

Afgifter pr. kilometer

Afgifter pr. kilometer i en zone - eksempler

Marie skal fra Sønderborg Station til Kolding Rådhus og tester vejafgifter pr. kilometer for at køre i den nationale zone derhen.

Hendes tur koster cirka 69 kr. i myldretiden og 46 kr. uden for myldretiden.

Afgifter pr. minut

Afgifter pr. minut i en zone - eksempler

Hvis Marie kører samme tur og tester vejafgifter pr. minut, vil hun både i og uden for myldretid betale 0 kr.

Hun skal ikke betale noget pr. minut i den nationale zone.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk