Hvad søger du?

Om teknologien

Forsøget bygger på kendt og velafprøvet teknologi

 

Brugervenlig app

I forsøget bruges en app, som er i brug i udlandet til at registrere kørsel i tid og kilometer. Registreringen af brugernes adfærd og kørsel sker automatisk eller manuelt via app’en.

De tekniske løsninger skal være forståelige og brugervenlige. Forsøgsdeltagernes oplevelse af løsningerne er en væsentlig del af forsøget.

Kontrol via eksisterende nummerpladekameraer

Kontrollen vil være baseret på automatisk aflæsning af nummerplader med eksisterende nummerpladekameraer i Sund & Bælt. Derudover vil der være en efterfølgende manuel billedvalidering.

Data fra nummerpladekameraerne sammenholdes med data fra appen for at udskrive eventuelle fiktive bøder.

 

Spørgsmål og svar om teknologi

Bliver der udviklet en masse ny teknologi?

Nej, forsøget bygger på kendt teknologi. På den måde kan vi hurtigere få nogle resultater og mindske udgifter til forsøget.

Overvåger I deltagerne?

I forsøget er stor opmærksomhed på persondata. I både teknologien og forsøgsdesignet er der opstillet krav om GDPR. Desuden er det en del af forsøget at undersøge forsøgsdeltagernes holdninger til privacy.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk