Nogle forsøgsdeltagere kan opleve en fejl i appen. Vi arbejder på at løse fejlen hurtigst muligt.

Hvad søger du?

Om forsøget

Forsøget vil være så realistisk som muligt og er forskudt over et år for at korrigere for sæsonbestemte variationer i kørselsmønstre. 2.200 forsøgspersoner deltager over fire perioder, hvor to af perioderne er test i 11 uger, og så er der to kontrolperioder.

Om forsøget

Forsøget ser på personbiler, og der deltager en udvalgt gruppe på 2.200 borgere.

DTU og Sund & Bælt samarbejder om forsøget, der starter i andet halvår 2023 og afsluttes i løbet af første halvår 2025. Derefter vil der være analyser og evaluering.

DTU står for forsøgsdesignet, herunder at udarbejde takster. Der vil være takster for myldretid og ikke-myldretid og for zoner i Aarhus, København og resten af Danmark.

Forsøget evalueres ud fra:

Oplevelse

Forsøgspersonernes oplevelser med de forskellige typer af afgifter og brugervenligheden af teknologien

Adfærd

Kørsels- og betalingsadfærd i de forskellige afgiftssystemer

Administration

Erfaringer med administration, herunder kommunikation, systemer, opkrævning og kundeservice

To afgiftssystemer afprøves

I forsøget afprøves to forskellige afgiftssystemer:

Kilometerbaserede afgifter

Her betales for de kilometer, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at afgiften for den samlede tur er kendt på forhånd og fast. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-3,25 kr. pr. kilometer.

Minutbaserede afgifter

Her betales for det antal minutter, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at det er simplere at implementere. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-2 kr. pr. minut.

Eksempler på ture med vejafgifter

Afgiftssystemer – kilometerbaseret

Afgiftssystem: Betaling i city zone og i forstadszone, kroner pr. kilometer

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

1

2,5

Forstadszone

0,5

1,5

National zone

0

0

Afgiftssystem: Betaling i city zone, kroner pr. kilometer

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

1

2,5

Forstadszone

0

0

National zone

0

0

Afgiftssystem: Betaling i hele landet, kroner pr. kilometer

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

1

2,5

Forstadszone

0,5

1,5

National zone

0,5

0,75

Afgiftssystemer – minutbaseret

Afgiftssystem: Betaling i city zone, kroner pr. minut

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

0,75

1,5

Forstadszone

0

0

National zone

0

0

Afgiftssystem: Betaling i city zone og i forstadszone, kroner pr. minut

Uden for myldretid

Myldretid

City zone

0,75

1,5

Forstadszone

0,5

1

National zone

0

0

Spørgsmål og svar om forsøget

Kan forsøgets resultater bruges i virkeligheden?

Forsøget tilrettelægges, så det bliver så virkelighedsnært som muligt for at sikre, at resultaterne giver det bedst mulige grundlag for at vurdere effekten af vejafgifter i Danmark. Efter gennemførelsen vil resultaterne fra de forventeligt 2.200 forsøgspersoner blive benyttet til at vurdere de forventede effekter i en fuld implementering.

Hvor meget skal man betale i vejafgifter i forsøget, og vil det være de samme priser i virkeligheden?

Det er helt op til Folketingets partier, om der skal indføres vejafgifter og i givet fald også størrelsen af dem. I forsøget er taksterne i afgiftszonerne mellem 0,5-3,25 kr. pr. kilometer og 0,5-2 kr. pr. minut.

Kan jeg deltage i forsøget?

Tak for din interesse. DTU udvælger deltagere tilfældigt, men repræsentativt, og derfor kan du ikke selv tilmelde dig.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk